Aktuality

Letní sleva - cena psychotestů pro vybodované řidiče a řidiče po zákazu činnosti ZŘMV je  1.653 + DPH

 

Upozornění

Od 1. července 2013 se nově zavádí dopravně psychologické vyšetření u následujícíh skupin řidičů.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

(Zákon č.101/2013 Sb, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb,)   

 

 

 

PhDr. Jindřich Vaněk
Na Šafránce 39
Praha 10 - Vinohrady
Telefon: 271 732 168
Mobil: 777 287 367

Aktuality

Letní sleva - cena psychotestů pro vybodované řidiče a řidiče po zákazu činnosti ZŘMV je  1.653 + DPH

 

Upozornění

Od 1. července 2013 se nově zavádí dopravně psychologické vyšetření u následujícíh skupin řidičů.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

(Zákon č.101/2013 Sb, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb,)